Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor ...

OuderenSociale rechtvaardigheidWelzijn
Goede gezondheid en welzijnDuurzame steden en gemeenschappenOngelijkheid verminderen
Deel
Platform Wageningse Ouderen

Over Platform Wageningse Ouderen

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor het welzijn van ouderen in Wageningen. Ze streeft naar beïnvloeding van het gemeentelijk ouderenbeleid. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur en gemeenteraad over diverse onderwerpen zoals zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Aansluiten
Alle vrijwilligersorganisaties en groepen die de belangen van ouderen in Wageningen op enige manier behartigen kunnen zich aansluiten bij het Platform. Medio 2020 telt het Platform veertien partner-organisaties, naast de initiatiefnemers de Wageningse ouderenverenigingen KBO-PCOB en Senioren Wageningen.

Activiteiten Platform Wageningse Ouderen
De organisaties voor ouderen die partner zijn van het Platform Wageningse Ouderen organiseren zelf diverse activiteiten. Als koepel van deze partner-organisaties verzorgt het Platform activiteiten van gezamenlijk en overstijgend belang. Ook organiseert het Platform de maandelijkse 50+ Bios, de dag van de ouderen en een jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid voor senioren-automobilisten, en informatieve bijeenkomsten voor ouderen over voor hen relevante onderwerpen.

Foto's