Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor ...

OuderenSociale rechtvaardigheidWelzijn
Goede gezondheid en welzijnDuurzame steden en gemeenschappenOngelijkheid verminderen
Deel

Voorzitter gezocht!

Structureel werk · Flexibele uren
Vanuit huis
BestuurCoördinerenLobbyingNederlands
OuderenSociale rechtvaardigheidWelzijn
Goede gezondheid en welzijnOngelijkheid verminderenDuurzame steden en gemeenschappen
1 plaats over.
Vacature Delen
Platform Wageningse Ouderen
#52016
Scan me of ga naar www.vcwageningen.nl/o/Platform-Wageningse-Ouderen/vacatures/Voorzitter-gezocht/52016 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Heb jij ideeën om de naamsbekendheid en het draagvlak het Platform Wageningse ouderen te vergroten? Dan ben je van harte welkom als voorzitter!

Uitgebreide omschrijving

Het Platform Wageningse Ouderen is een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van de Wageningse senioren. Het Platform doet dat in nauwe samenwerking met ongeveer twintig verwante Wageningse organisaties, met name op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijn in het algemeen, met als doel de deelname aan de samenleving door de Wageningse ouderen te stimuleren. Kijk voor meer informatie op onze webiste.


Het Platform is op zoek naar een actieve en inventieve voorzitter, die ideeën heeft om de naamsbekendheid en het draagvlak te vergroten. De voorzitter maakt deel uit van het (nu) vijfkoppige bestuur, met een penningmeester die optreedt als interim-voorzitter. Tijdsbesteding ongeveer een dagdeel per week.

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

1 plaats over.
Vacature Delen

Over Platform Wageningse Ouderen

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor het welzijn van ouderen in Wageningen. Ze streeft naar beïnvloeding van het gemeentelijk ouderenbeleid. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur en gemeenteraad over diverse onderwerpen zoals zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Aansluiten
Alle vrijwilligersorganisaties en groepen die de belangen van ouderen in Wageningen op enige manier behartigen kunnen zich aansluiten bij het Platform. Medio 2020 telt het Platform veertien partner-organisaties, naast de initiatiefnemers de Wageningse ouderenverenigingen KBO-PCOB en Senioren Wageningen.

Activiteiten Platform Wageningse Ouderen
De organisaties voor ouderen die partner zijn van het Platform Wageningse Ouderen organiseren zelf diverse activiteiten. Als koepel van deze partner-organisaties verzorgt het Platform activiteiten van gezamenlijk en overstijgend belang. Ook organiseert het Platform de maandelijkse 50+ Bios, de dag van de ouderen en een jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid voor senioren-automobilisten, en informatieve bijeenkomsten voor ouderen over voor hen relevante onderwerpen.