Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor ...

OuderenSociale rechtvaardigheidWelzijn
Goede gezondheid en welzijnDuurzame steden en gemeenschappenOngelijkheid verminderen
Deel

Bestuurslid/penningmeester

Structureel werk · 0–1 uur/week
Geertjesweg 102, 6706 EE Wageningen, Netherlands
BestuurLobbyingAdministratie
Welzijn
Goede gezondheid en welzijn
De organisator heeft deze vacature gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vacatures vinden.
Vacature Delen
Platform Wageningse Ouderen
#37958
Scan me of ga naar www.vcwageningen.nl/o/Platform-Wageningse-Ouderen/vacatures/Bestuurslidpenningmeester/37958 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Het Platformbestuur is op zoek naar een nieuwe medebestuurder die ook de functie van penningmeester vervult.

Uitgebreide omschrijving

Het Platform Wageningse Ouderen heeft nu 16 aangesloten groepen/organisaties, die gezamenlijk opkomen voor de belangen van de Wageningse ouderen. Naast voorzitter en secretaris bestaat het bestuur uit drie leden, waaronder de penningmeester. Het Platformbestuur is op zoek naar een nieuwe medebestuurder die ook de functie van penningmeester vervult. Het bestuur komt ca. acht keer per jaar bijeen in vergadering en stelt daar het beleid en de richting van het Platform vast.

Taakomschrijving:

Het Platform heeft geen vaste inkomsten. Wel ontvangt het soms subsidies voor specifieke activiteiten. De jaarlijkse uitgaven zijn bescheiden. De taak van de penningmeester vergt daardoor maar een zeer beperkte tijdsinvestering, maximaal 1 uur per week.

Functie-eisen:

Maatschappelijke belangstelling, netwerk, bij voorkeur enige ervaring als penningmeester.

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?:

Een brede blik op het Wageningse ouderenbeleid.

Werktijd:

1 uur per week

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

De organisator heeft deze vacature gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten. Je kan hier andere vacatures vinden.
Vacature Delen

Over Platform Wageningse Ouderen

Belangenbehartiging
De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor het welzijn van ouderen in Wageningen. Ze streeft naar beïnvloeding van het gemeentelijk ouderenbeleid. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur en gemeenteraad over diverse onderwerpen zoals zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Aansluiten
Alle vrijwilligersorganisaties en groepen die de belangen van ouderen in Wageningen op enige manier behartigen kunnen zich aansluiten bij het Platform. Medio 2020 telt het Platform veertien partner-organisaties, naast de initiatiefnemers de Wageningse ouderenverenigingen KBO-PCOB en Senioren Wageningen.

Activiteiten Platform Wageningse Ouderen
De organisaties voor ouderen die partner zijn van het Platform Wageningse Ouderen organiseren zelf diverse activiteiten. Als koepel van deze partner-organisaties verzorgt het Platform activiteiten van gezamenlijk en overstijgend belang. Ook organiseert het Platform de maandelijkse 50+ Bios, de dag van de ouderen en een jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid voor senioren-automobilisten, en informatieve bijeenkomsten voor ouderen over voor hen relevante onderwerpen.